Hemsida > Fredens Oas

Fredens Oas

عربي | dansk | Deutsch | English | français | עברית | magyar | italiano | 日本語 | Nederlands | svenska

Här bor judar och palestinier tillsammans
Här går barnen i samma skola
Här ordnas kurser och seminarier för fredlig samexistens
Här välkomnas besökare och turisterFredens Oas är namnet på en by i Israel som grundades 1972 och där man lever i samexistens. Byn finns mitt i konflikternas Israel och har fått namnet Neve Shalom på hebreiska och Wahat al-Salam på arabiska.

Här bor judar och palestinier tillsammans och arbetar för ökad förståelse mellan de båda folken. Byns invånare arbetar för att skapa en miljö där man lever i respekt för varandras kultur och samtidigt bevarar sin egen. Arabiska och judiska högtider och fester firas tillsammans i en unik multikulturell och tvåspråkig miljö.

Här går barnen i en gemensam grundskola. Undervisningen sker på både hebreiska och arabiska. Barnen i skolan kommer förutom från byn också från ett tjugotal byar och samhällen i regionen – vilket är unikt i Israel. Barnen växer upp med samexistens som den naturliga tillvaron i stället för den konflikt som råder mellan palestinier och judar i andra delar av landet.

Budskapet om fred och samexistens vill byns invånare sprida till övriga delar av Israel och resten av världen. Byn vill tjäna som förebild genom att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet av konfliktlösningar.

Fredsskolan i byn är en kurs- och seminarieverksamhet som startades 1979. Skolans syfte är utveckla deltagarnas medvetenhet om konflikter och deras roll i konflikterna samt att främja kommunikation och förståelse genom samarbete. I Fredsskolan pågår ett stort antal projekt som sammanför ungdomar och vuxna från Israel och Västbanken. Till exempel ordnas kurser i konfliktlösning för ungdomar. Fram till 2008 har 35 000 tonåringar och vuxna tagit del av aktiviteterna.
Läs mer om Fredsskolan (på engelska).

Andliga seminarier. I Fredens Oas finns också ett andligt centrum – Doumiah Sakinah – där det ordnas seminarier i ämnen som berör religiösa frågor och fredsprocessen. Doumiah betyder tystnad, sakinah betyder lugn.

Ett vackert gästhem med 39 rum och café/matsal välkomnar gästande turister till byn.
Läs mer om hotellet (på engelska).

Centralt läge. Byn ligger mittemellan Tel Aviv och Jerusalem har en majestätisk utsikt från de Judeiska bergen över Ajalons Dal. Det tar bara 20 minuter med bil att komma till/från flygplatsen. Det centrala läget gör Fredens Oas till en idealisk bas för utflykter och resor över hela Israel. Härifrån tar man sig till exempel lätt till den märkliga stalaktitgrottan Soreq, de kända Bet Guvrin-grottorna och den filisteiska staden Ekron.

En av många vänföreningar världen över. Den svenska vänföreningen är en av de 15 vänföreningar som stöder Fredens Oas. Vänföreningarnas uppgift är dels att sprida kunskap om byns verksamhet, dels att söka bidrag och samla in pengar till de olika utbildningsprojekten i byn.

Finansiering. Fredens Oas är en självständig kommun och inte anknuten till något politiskt parti eller rörelse. Verksamheten finansieras bidrag från stat, region, föräldrarnas terminsavgifter och bidrag från de 15 vänföreningarna.

Bli medlem – ditt stöd behövs!

Du kan stödja Fredens Oas genom att bli medlem i den svenska vänföreningen.

Medlemsavgiften är 200 kronor per år. Ungdomar under 25 år betalar 25 kronor.
Plusgiro 4917558-1.
Som medlem får du ett nyhetsbrev flera gånger varje år om vad som händer i byn och föreningen.
Läs nyhetsbreven.

Bidrag. Byn är i stort behov av pengar, särskilt sedan både regeringen och de regionala myndigheterna dragit ner på bidragen, både till lärarna och till transportkostnaderna för de barn som kommer från byar i närheten.

Alla ekonomiska bidrag är välkomna. Flera kyrkor bidrar med pengar som samlats in vid kollekt. Det är också möjligt att stödja enskilda elever i byns skola.

Många stöder också föreningen med en gåva vid högtidliga tillfällen och får då ett vackert gåvobrev.

Vänföreningens plusgirokonto 491 75 58-1


print mail.gif, 1 kB

Portfölj

PayPal

facebook
mail.gif, 1 kB

Artiklar

0 | 8


Uppföljning av sajtens aktivitet RSS 2.0 | Sajtkarta | SPIP | Creative Commons License
All original content licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Israel License.