Hjemmeside > Fredens Oase

Fredens Oase

عربي | dansk | Deutsch | English | français | עברית | magyar | italiano | 日本語 | Nederlands | svenska | 中文


Landsbyen i Israel,
hvor jøder og palæstinensere
lever sammen og arbejder for fred.

-stedet hvor man lever i respekt
for hinandens kultur og
samtidig bevarer sin egen.

-hvor jødiske og palæstinensiske
børn opdrages sammen og går
i fælles skole.

Landsbyen Fredens Oase

Landsbyen Fredens Oase ligger mellem Jerusalem og Tel Aviv, nær den by Emmaus. På hebraisk hedder landsbyen Neve Shalom, på arabisk Wahat al-Salam. Navnet henviser til profeten Esajas, som skriver: “Mit folk skal bo i fredens oaser i boliger, hvor tillid råder”. Som noget helt enestående i Israel lever både jøder, muslimer og kristne i fredelig sameksistens og er derved “brobyggere” mellem konfliktens parter i Det hellige Land. Fredens Oase har været indstillet til Nobels Fredspris.

Jødisk - Palæstinensisk dialog

Fredens Oase blev grundlagt i 1972 på et 100 tdl. stort område, størstedelen lejet fra et nærliggende kloster. Den blev til ud fra en overbevisning om, at det er muligt for jøder og palæstinensere at leve fredeligt sammen i gensidig respekt.

Grundlæggeren var dominikanermunken Bruno Hussar (1911-1996). Han var jødisk af fødsel, opvokset i Egypten, og blev katolik under sit ophold i Frankrig under Den anden Verdenskrig. Han var meget optaget af den tysk-jødiske folkeoplyser og filosof Martin Buber, og begge var brændende fortalere for en jødisk-arabisk dialog og et Palæstina bestående af både jøder og arabere. Buber var endvidere fortrolig med Danmarks Grundtvig.

Fredens Oase er organiseret som et andelsforetagende med sogneråd og landsbymøder. Den er uafhængig af politiske og religiøse partier og grupper. Idag bor der 50 familier, jøder og palæstinensere, hvoraf nogle er kristne og andre muslimer. De fleste indbyggere har arbejde uden for landsbyen.

I Fredens Oase er der vuggestue, børnehave, skole, et folkeligt oplysningscenter, Bruno Hussar-Centret og et hotel.

Det begynder med børnene

I institutionerne får børnene på en naturlig måde kendskab til hinandens nationale, kulturelle og religiøse forskelligheder, samtidig med at man fremhæver vigtigheden af at bevare sin egenart. F.eks. fejres de forskellige nationale og religiøse festdage i fællesskab i børnehave og skole.

Børnene vokser dermed op i et miljø, der er med til at fjerne deres fordomme og steotype opfattelser af hinanden. Over halvdelen af børnene kommer fra egnen omkring Fredens Oase.

Skolen er den første friskole i landet. Den er tosproget og hebraisk -og arabisk-talende pædagoger er tilknyttet klasserne. Til skolen er der også oprettet et særligt sproglaboratorium, der via emne -og værkstedsundervisning arbejder med sprog: hebraisk, arabisk og engelsk.

På grund af skolens særlige pædagogik modtager den et beskedent statstilskud.

Oplysningscentret „Skolen for fred“

„Skolen for Fred“ er et folkeligt center for undervisning og oplysning om isærsf jødisk-palæstinensiske relationer. I centrum for centrets aktiviteter er konflikten mellem nationale og religiøse befolkningsgrupper. Formålet med centrets virke er naturligvis at skabe større forståelse mellem den jødiske og palæstinensiske befolkning.

En særlig fremtrædende plads i centrets virke indtager lejrskoler/workshops med både jødisk og palæstinensisk deltagelse af unge mennesker, som samles nogle dage i Fredens Oase. Her beskæftiger de sig med deres forestillinger, fordomme og forventninger til det at bo side om side i det samme land. Mere end 10.000 unge har gennem årene deltaget i disse aktiviteter.

I de senere år har „Skolen for Fred“ givet kurser på flere israelske universiteter og lærerseminarer, ligesom man har afholdt seminarer for bl.a. israelske og palæstinensiske journalister og jurister. Skolens lærere har også virket som rådgivere i andre konfliktområder, bl.a. Nordirland, Cypern, og det tidligere Jugoslavien. Skolen arrangerer af og til store sommermøder med flere tusinde deltagere.

Bruno Hussar-Centret - Stilhedens hus

I Fredens Oase findes der ingen synagoge, moske eller kirke, men derimod „Stilhedens Hus“. Grundlæggeren Bruno Hussar tog udgangspunkt i Det gamle Testamentes „Klagesange“, hvori det hedder: „Det er godt at håbe i stilhed“. Derfor har man bygget Doumia/ As-Sakina, som betyder Stilhedens Hus - en kuppelformet bygning, enkel og smukt beliggende. Her kan alle, der ønsker det, trække sig tilbage i rolige omgivelser til eftertanke.

En vigtig del af Bruno Hussar-Centrets virke er at skabe mulighed for refleksion og diskussion mellem alle, det gælder såvel jøder, muslimer, kristne, ikke troende osv.

Centret afholder foredrag og seminarer om disse emner, ligesom der er planer om opførelse af en bygning hvor man kan praktisere sin religion med gudstjeneste m.v. Fredens Oase arrangerer også undervisning og højskolelignende ophold for grupper og medvirker ved alternative turistrejser og ophold i Israel/Palæstina.

Fredens Oase har brug for vores støtte

Fordi: I et land, hvor gensidig mistro og had er almindeligt, kræver det opbakning at holde modet oppe, praktisere fredelig sameksistens og arbejde på fred mellem befolkninger.

I et land, hvor alle taler om fred, men praksis ofte mangler, vælger indbyggerne i Fredens Oase den svære vej: at skabe fred gennem fælles handling.

* de sætter deres og børnenes tilværelse ind på det
* de mødes af mistro fra mange af deres egne folk og trosfæller.
* de skaber samtale og større forståelse mellem mange jødiske og palæstinensiske unge.
* landsbyens friskole er den eneste i landet, som er fælles for både jøder og palæstinensere.
* mange familier ønsker at flytte ind i landsbyen, men Fredens Oase mangler penge til at købe jord.
* Fredens Oase er en folkelig bevægelse, som er vokset op nedefra.
* Fredens Oase har brug for både moralsk og økonomisk støtte til deres arbejde.

Abdessalam Najjar, indbygger i Fredens Oase plejer at sige, om det at bo i Fredens Oase:

“Du risikerer at miste en fjende”.

Medlemsskab af foreningen „Venner af Fredens Oase“: Enkeltpersoner 100 kr. familier/ foreninger 150 kr. årligt. Indbetales på Giro 1 655 25 77

til kassereren.

Foreningen „Venner af Fredens Oase“

Foreningen „Venner af Fredens Oase“ blev stiftet 2. Oktober 1996 og er uafhængig af politiske og kirkelige grupperinger. Dens formål er:

- at informere om Fredens Oase og mellemfolkelig forståelse.
- at give en økonomisk håndsrækning til arbejdet i Fredens Oase, bl.a. sponsorering af børns skolegang og køb af jord.
- at medvirke til ungdomsudveksling mellem Israel/Palæstina og Danmark.
- at formidle alternative rejser til Israel/Palæstina, hvor mødet med mennesker er i centrum.

Katja Tolstrup
E-mail
Marit Flø Jørgensen
E-mail

Nyhedsbrev
Nyhedsbrev

print mail.gif, 1 kB

Portfolio

PayPal

facebook
mail.gif, 1 kB

Artikler


Opfølgning på webstedets aktiviteter RSS 2.0 | Indholdsoversigt | SPIP | Creative Commons License
All original content licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Israel License.