בית > נוה שלום > פעילות > דומיה - סקינה: המרכז הרוחני פלורליסטי > צוות היגוי למרכז הרוחני

גרסה לחדפסה

print


Contact

mail.gif, 1 kB

facebook

צוות היגוי למרכז הרוחני

יום ראשון 1 באוקטובר 2017, נכתב ע"י חזי שוסטר

כל הגרסאות של המאמר [عربي] [English] [עברית]

אני שמח להודיע על הקמתו של צוות היגוי למרכז הרוחני. הצוות מורכב מחברי הקהילה ומאנשים מחוץ לקהילה העוסקים בתחומים מגוונים של תרבות ואמנות בחברה הישראלית, היהודית והפלסטינית.

הצוות התכנס לישיבתו הראשונה ביום ראשון, 17.9.2017. אין לי ספק כי צוות נכבד זה יתרום רבות לקידומו ופיתוחו של המרכז הרוחני.

המטרה היא לקדם עשייה דו לאומית ודו לשונית בתחומי הרוח, התרבות, הפוליטיקה והאמנות ולהציב את המרכז במקום הראוי לו בתחומים אלו.
בישיבה ניתנה סקירה על ההיסטוריה של המרכז ועל פעילותו בשנים האחרונות ובחודשים הקרובים. עלה מגוון נושאים והוחלט לשים דגש על פנייה לקהל הפלסטיני, על גיוון בפעילויות המרכז ועל פנייה לקהלים רחבים יותר בציבור הכללי. כמו כן הועלו רעיונות לפעילות לקראת שנת 2018.

חברי צוות ההיגוי (לפי סדר הא-ב העברי)

יאיר אורון يائير أورون
אלמוג בהר الموج بيهار
טאופיק דעאדלה توفيق دعادلة
חאולה חאג’-דיבסי خولة حاج-دبسي
עמיה ליבליך عاميا ليبليخ
איבתיסאם מראענה ابتسام مراعنة
דורית שיפין دوريت شيفين
דיאנא שלופי רזק ديانا شلوفي-رزق

תיקמעקב אחר פעילות האתר RSS 2.0 | מפת האתר | SPIP | Creative Commons License
All original content licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Israel License.