Hemsida > Fredens Oas > Nyhetsbrev > Nyhetsbrev från svenska vänföreningen, februari 2016

Nyhetsbrev från svenska vänföreningen, februari 2016

fredag 12-Februari-2016

Download PDF:

Ordföranden har ordet

God fortsättning på det nya året! Vi hoppas att även detta år ska bli ett framgångsrikt år för vår förening.

I föreningens ekonomiska verksamhet år 2015 samlades vi kring jubileumsprojektet ’renovering av skolans bibliotek’ och glädjande kunde vi översända 90.000 i december. I kommande resultaträkning kommer vi att se att er generositet att förutom medlemsavgifter även sända in större belopp gör att vi snart kan sända ytterligare 60-70.000 till byns verksamhet. Flera församlingar tar upp kollekt, från några hundra kronor till många tusen. Totalt har vi överfört över 200.000:- under 2015.

Många av våra medlemmar uppvaktar med bidrag till vår förening i stället för blommor. Även i samband med dödsfall skickar många bidrag till oss för att det låg i den avlidnes intresse att stödja vår verksamhet.

Jag påminner också om att vi gärna vill ha era adress-ändringar. Det är synd att vi får medlemsblad i retur på grund av felaktig adress. Vi ber er medlemmar som fortfarande får bladet per post att meddela eventuell mail-adress för att spara miljö och pengar. Många glömmer också att ange avsändare på inbetalningen. Vi för in alla bidrag i vårt medlemsregister.

Vi sänder på försök ut vårt medlemsblad utan kuvert för att spara pengar och hoppas att det inte innebär någon olägenhet för er mottagare. Hör av er med synpunkter!

Väggdekoration i biblioteket gjord efter teckningar av skolbarn

Medlemsavgifterna går i princip oavkortade till byns verksamhet. Den enda fasta utgiften föreningen har är tryckning och distribution av medlemsbladet, samt det broschyrmaterial vi använder vid våra möten med intresserade grupper. Vi är gärna ute och berättar om byns skola, fredsskola och multikulturella center, skriv eller ring och be oss komma! Vi har i år bl.a. besökt Mariavalls kloster, Samfundet Sverige-Israel Dalarna, Judiska församlingen i Helsingborg och Missionsförsamlingen i Sala.

I styrelsen har några ledamöter funnits längre än 20 år och vi behöver få in nya personer som vill föra arbetet vidare. Se valberedningens ordförandes upprop längre fram i bladet! Vi arbetar ideellt enligt det som står i våra stadgar:

”Föreningen är en ideell, religiöst och politiskt obunden förening, som har till uppgift att stödja verksamheten i fredsbyn Neve Shalom/Wahat al-Salam och sprida information om dess idé. Byn arbetar för förståelse och fredlig samexistens mellan judar och araber i staten Israel och är därvid särskilt inriktad på ungdomens fredsfostran.”

Det är dags för andra generationen i byn att ta plats. Den unga engagerade palestinskan Natalie Boulus berättar att barnen som går i skolan numera till 90% bor utanför byn. Hon säger vidare ”de flesta judiska tonåringar som bor i byn väljer att inte göra militärtjänst. I TV och tidningar är allt så överdrivet beskrivet. Araber är inte som de är i TV. Här i byn NSWAS tar vi små steg framåt varje dag i vårt arbete för fred och det känns som vi hjälper hela världen.”

Jag håller med en av våra medlemmar som skrev till mig: ”Mitt i all oro i världen känns det skönt att tänka på Neve Shalom/Wahat al-Salam”!

Jag ber er notera datum för årsmötet som i år hålls den 14 april i Landstingshuset, Sthlm. Kallelse kommer i nästa medlemsblad.

Shalom, Salam
Catharina Hjortzberg-Nordlund
Ställ upp för Neve Shalom/Wahat al-Salam

I förra nyhetsbladet finns det ett kort referat från ett samtal med Per Jönsson från Utrikespolitiska institutet, ett samtal som ägde rum den 9 november då vänföreningen firade sina 30 år. Samtalet slutade i en djup pessimism då Per konstaterade att konflikten mellan palestinier och judar kommer att bestå även i våra barns liv”. Vi hade rubricerat kvällen med ”Är freden möjlig” men det var svårt att ens se skymten av fred i det Per berättade. Snarare tyder allt på att konflikten fördjupas och avståndet mellan parterna vidgas. Ingen av oss som deltog i samtalet blev särskilt överraskad över Pers budskap, utan våra intryck från medierapporteringen under senare tid bekräftades.

Man kan då fråga sig varför vi håller på med att stödja fredsbyn år efter år om utsikterna för en förändring är så mörka. Tanken med byn är ju att dess verksamhet skall leda till förändring även utanför byn. Är det bara en naiv förhoppning eller finns det någon slags realism i byns fredsmission? Vem vet –den som lever får se.

Ungdomar i fredsskolan

Men höjer man blicken en smula kan man ju konstatera att det omöjliga har hänt, trots allt. Berlinmuren föll och inte ens CIA hade förutsett det. Och Nelson Mandela blev fri och kunde bilda ett demokratiskt Sydafrika där varje medborgare hade rätt att rösta. I det senare fallet agerade världssamfundet med styrka och konsekvens.

Dessa båda exempel visar på att det är viktigt att hålla uppe hoppet om förändring för vi vet att det omöjliga eller osannolika kan inträffa.

Det lär vi oss av historien. Att stödja det som bidrar till att bygga broar mellan folk genom att leva tillsammans och att lära av varandra är än mer angeläget då det ser som allra mörkast ut.

Neve Shalom/Wahat al-Salam är ett ljus i mörkret – och just därför är det viktigt att vi stödjer byn och berättar om den för andra.

Jan-Erik Billinger
Ledamot av styrelsen för vänföreningen Neve Shalom/Wahat al-Salam

Kan medlemsbladet också vara ett debattorgan?

När jag nyligen blev ombedd att skriva i nästa medlemsblad så hjälpte mig en av våra medlemmar med en idé: Varför inte också låta våra medlemmar skriva i bladet, göra det - åtminstone delvis – till ett debattforum? Självklart ska vi fortsätta att informera om verksamheten i byn men kanske skulle ett debattforum också öka intresset hos våra medlemmar för byn, tänkte jag.

Idén dök upp när jag fick ett mejl med synpunkter på min intervju i förra bladet med Nava Sonnenschein, rektor för Fredsskolan och den nya högskolan. I sak refererade jag till vad Nava sagt till mig under intervjun vid senaste besöket i byn, bl a att byn var det första samhället i Israel som verkade för jämlika relationer mellan judar och araber. Vår medlem tyckte att vår by inte var så unik som intervjun gav sken av. Ett intressant påstående att diskutera!

Jag tror Nava har rätt, byns skola var den första integrerade där man undervisade både på arabiska och hebreiska men i det här fallet skulle jag själv naturligtvis ha kunnat lägga till att vår by idag inte är så unik. Organisationen Hand-in-Hand har sju skolor på olika platser i Israel, där judiska och arabiska barn går tillsammans. (Vår by och organisationen Hand-in Hand som startades av en lärare från byn har bl a också gemensamma lärarutbildningar).

Inte heller finns det i Israel många samhällen där araber och judar är jämställda och där den politiska och administrativa organisationen delas till 50%. Finns det några?

Men kanske viktigare, finns ett intresse att i medlemsbladet också skapa ett debattforum?

(Som en tankeöverföring skriver i detta blad ytterligare två styrelseledamöter inlägg som inbjuder våra medlemmar att tycka till).

Peter Haas

Upprop från Valberedningen

Den svenska vänföreningen har ju nyligen firat sitt 30-årsjubileum och hoppas självfallet på många års fortsatt verksamhet. En förening måste ha en styrelse och dess medlemmar så småningom bytas ut mot yngre förmågor om föreningen ska kunna fortleva.

Kanske just Du har funderat på om du skulle kunna göra en insats? Vår styrelse sammanträder normalt 6 ggr per år i Stockholm. Vi betalar inga reseersättningar, så den som bor utanför huvudstaden passar på att besöka vänner eller uträttar andra ärenden.Vad som behövs för att vara med i styrelsen är naturligtvis framför allt intresse för verksamheten i byn. I en del funktioner kan bokförings- och datorfärdigheter vara av stort intresse.

Om Du tror att detta skulle kunna vara något för Dig hör av dig till valberedningens ordförande, Håkan Hallberg, hakan.hallberg@ub.uu.se (0709-854523) eller till föreningens ordförande, Catharina Hjortzberg-Nordlund,
catharina.hjortzberg@telia.com (070-5720940).

Fredens oas

En minimodell för försoning och samförstånd mellan Israel och Palestina

Genom media får vi nästan dagligen nyheter om mellanösternkonflikten (Israel/Palestina). Det handlar ofta om låsta positioner, terrorism, arabisk vägran att erkänna staten Israel, israelisk vägran att erkänna Palestina, mer eller mindre illegala bosättningar på ockuperad mark och så vidare. Nya krig verkar dessvärre sannolika.

Vi i vänföreningen Fredens Oas tillhör inte något av dessa läger. Vi vet att det finns bättre sätt för den som vill fred mellan Israel och Palestina. Sålunda föreslår jag att vi i Vänföreningen blir tydligare på följande punkter:

I Sverige, liksom runt om i världen, har konfliktens båda sidor sina stödtrupper. Det finns Israel- respektive Palestinavänner med olika religiösa, politiska och tematiska inriktningar. Dessvärre tror jag att dessa påhejare ofta underblåser konflikten.

 1. Fredens oas bör beskrivas som en inspirerande minimodell för en israelisk-arabisk fred. Hat kan besegras. Fredens oas är beviset.
 2. Föreningen står på fredsvännernas, samförståndets och försoningens sida.
 3. Öppna/fördjupa dialog med palestinier och israeler i Sverige.
 4. Bredda kontakten med politiska partier i Sverige.

Jag hoppas att ovanstående korta inlägg ska inspirera många fredsvänner till fortsatt diskussion.

Med vänliga hälsningar!
Salam, Shalom!
Peter Forslund
Ledamot av styrelsen för vänföreningen Neve Shalom/Wahat al-Salam

Tack till våra medlemmar församlingar och pastorat för de medlemsavgifter och bidrag som inkommit per 28 januari 2015.

Sedan 30 november har kollekt inkommit från Mönsterås-Fliseruds pastorat, Burlövs församling, Arlöv, Österåker-Östra Ryds församling, Åkersberga, Borensbergs pastorat, Västra Tunhems pastorat, Vargön, Mariestads församling, Trelleborgs kyrkokassa, Annehärads församling, Lyrestad och Viby Församling, Vretstorp.
Varmt tack!

Så här kan du stödja Fredens Oas

Alla bidrag till de olika verksamheterna i Fredens Oas är välkomna. Uppvakta vid högtidsdagar med ett bidrag. Den som uppvaktas får ett vackert gåvobrev av föreningen. Sänd in ditt bidrag till vårt plusgiro i god tid före aktuell dag och glöm inte ange mottagare och text som ska stå på diplomet samt när det ska sändas.

Medlemsavgiften i vänföreningen är 200:- per år. Ungdomar under 25 år betalar 25:-.
Plusgiro 491 75 58-1, bankgiro 383-3977
Glöm inte att betala medlemsavgiften för år 2016!

Du kan alltid hitta mer information på byns hemsida www.wasns.org eller
på byns grupp på facebook.

Adressändring: Glöm inte anmäla din nya adress till oss!

Kontakt: ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund, catharina.hjortzberg@telia.com, 070-5720940


Inom samma avdelning


 • Nyhetsbrev - Juni 2017

  lördag 3-Juni-2017

  Den 28 april gästades Stockholms konserthus av stjärndirigenten Daniel Barenboim och hans Divanorkester, där israeler och palestinier spelar sida vid sida...


 • Nyhetsbrev - Mars 2017

  Monday 20 March 2017

  I Neve Shalom/Wahat al Salam är det vår och träd och buskar blommar...


 • Nyhetsbrev - Feb 2017

  måndag 20-Februari-2017

  I dessa oroliga tider kan vi glädjas med byn åt att man nu välkomnar tio nya familjer av de hundratals som ansökt att flytta till byns gemenskap. Byn växer...


 • Nyhetsbrev - December 2016

  fredag 30-December-2016 av Catharina Hjortzberg-Nordlund

  Download Link


 • Nyhetsbrev, Sept 2016

  tisdag 20-September-2016

  Download Link

0 | 5

facebook

PayPal

Utskrifts-version

print


Contact

mail.gif, 1 kB


Uppföljning av sajtens aktivitet RSS 2.0 | Sajtkarta | SPIP | Creative Commons License
All original content licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Israel License.