Home > Fredens Oas > Nyhetsbrev > Nyhetsbrev, juni 2015

Nyhetsbrev, juni 2015

Sunday 12 July 2015

Ordföranden har ordet

I år hade vi i samband med årsmötet i vår vänförening anledning att se tillbaka på vår egen historia. Det är 30 år sedan föreningen startade och vi var glada att kunna välkomna några av dem som var med från början eller nästan och som berättade minnen om hur det hela började och hur de upplevde sin första tid i föreningen.

Dessa 30 år tycker vi också ska manifesteras på något sätt. Därför planerar vi att den 21 november hålla ett seminarium i Stockholm kring vår förenings och byns betydelse för fredsprocessen. Notera datumet, vi vill att också DU ska vara med då.
Jubileumsinsamlingen till ett renoverat skolbibliotek är nu uppe i över 40.000:- och vi noterar att det hela tiden sänds in pengar till just detta ändamål. Men naturligtvis får stödet till skolan inte glömmas bort, den behöver som alltid våra bidrag till sin ordinarie verksamhet och ert stöd är ovärderligt.

Vi har länge understrukit hur viktigt det skulle vara, om vi visste hur skolgången och seminarieverksamheten påverkar eleverna senare i livet. Nu har man börjat intervjua f d elever för få fram vad skolan betytt och betyder för deras fortsatta liv. Jag tycker intervjun (se annan plats) med den unga palestinskan Niveen Barhoum så fint beskriver hur hon minns sin skoltid i byn, där hon mötte ”den andre”, så annorlunda henne själv vad gäller bakgrund. I sitt framtida liv bär hon med sig det hon lärde sig i byn; respekt och tolerans för ”den andre”.

Hon säger i intervjun att ”den varma accepterande atmosfären i skolan och det vardagliga livet visade hur man kan leva tillsammans som jämlikar, en hemkänsla som är svår att beskriva i ord. Det var en enda stor fin upplevelse.”

Det är också roligt att berätta att vi fått flera nya medlemmar som vill stödja byns skolverksamhet. De har fått medlemsbladet via vänner och bekanta, andra har besökt byn och vill stödja oss i vårt arbete genom att bli medlemmar. Välkomna! Fortsätt att sprida medlemsbladet så blir vi ännu fler!

I styrelsen försöker vi att berätta om byns verksamhet så snart vi får tillfälle. För en tid sedan var vi nere i Skåne i klostret Mariavall och berättade för nunnorna och medlemmarna i deras vänförening vad man åstadkommit i Neve Shalom/Wahat al-Salam. Sedan var det dags för besök i judiska församlingen i Helsingborg. Alla blir imponerade av vad byns medlemmar har åstadkommit under drygt 40 år.

Hör av dig du också, så kommer vi till just din förening, församling eller skola och berättar! Hjälp oss bli flera i vår vänförening som stödjer byns fredsverksamhet.

Önskar er alla en fin sommar!

Salam Shalom

Catharina Hjortzberg-Nordlund

Årsmötet 2015

Growing up together – berättelser om skoltiden i Neve Shalom/Wahat al-Salam

Vår styrelse har i flera år efterlyst undersökningar om hur tidigare elever bär med sig upplevelserna från undervisningen i den tvåspråkiga, tvånationella skolan när de kommer ut. i sitt vuxna liv. Därför vill jag gärna delge er utdrag ur en intervju som som gjordes 2012 av numera avlidne rektorn för Fredsskolan, Ahmad Hijazzi.

F d eleven Niveen Barhoum är en palestinsk Israeliska, född 1986 i Ein Rafa. Hon har en syster och en bror. Modern är från Lod och fadern från Ein Rafa.

När Ahmad ringde Niveen och frågade om hon var villig att ställa upp på en intervju för en serie som de höll på med av tidigare elever från skolan i NSWAS svarade hon: ”Du väcker till liv alla minnen från skolan! Detta är det minsta jag kan göra – att ge någonting tillbaka till skolan som gjort så mycket för mig.”

Niveen frågade blygt:” kan jag ta med min fästman? Jag vill visa honom platsen där jag växte upp och gick i skolan. Jag har berättat så mycket för honom och vill att han ska se själv.”

Niveen kom till NSWAS den överenskomna dagen och började genast berätta:
”Jag är den enda i min familj som studerade i Neve Shalom/Wahat al-Salam. Började i andra klass 1992 och fortsatte till 6:e klass. Där var det tyvärr brist på elever och därav slut på skolgången i byn, fortsatta högstadiestudier fick vi söka på annat håll. Jag blev väldigt besviken. Jag hade så gärna stannat så länge som möjligt i byns skola.

Det var en väninna till min mor som rekommenderade skolan i byn. Hon sa att skolan är att föredra framför andra skolor i området. Då var jag enda barnet i familjen och mina föräldrar ville gärna ta den utgiften det skulle innebära. Vi besökte skolan och träffade de två rektorerna som den gången var Anwar Dawood och Ety Edlund. Jag blev antagen till skolan.

Eftersom vår familj inte bodde i byn så kände jag ingen i skolan tidigare, så det var lite spännande att börja där. Senare kom fler barn att studera i skolan som kom från samma by som jag. I början när jag var ny, tycker jag så här efteråt att alla var vänliga och försökte hela tiden få med mig i det som pågick.

I min tidigare skola var mycket av det som vi lärde oss här okänt. Här hade vi undervisning i kulturella frågor inte bara om andra kulturer utan jag fick lära mig mycket om min egen också. Det var fantastiskt att fira varandras olika helger om så judiska, muslimska eller kristna. Det känns konstigt här på universitetet när de judiska ungdomarna inte har en aning om våra muslimska helger.

Vi lärde oss att lyssna på andra. Det kanske inte är så konstigt att jag beslutade att studera psykologi senare. Lärarna lärde oss att alltid uttrycka vår egen åsikt.

Till att börja med kunde jag ingen hebreiska men inom några månader så talade jag flytande efter att ha talat med de övriga eleverna dagligen. Mina föräldrar stöttade mig hela tiden och kände sig delaktiga i skolans värld. När mina judiska väninnor besökte mig hemma i byn och talade arabiska med mina släktingar gladdes de över att en judisk flicka kunde så perfekt arabiska. Många tyckte det var konstigt med en skola för judar och araber där man lärde sig varandras språk och högtider. Skolan anordnade ofta aktiviteter för både elever och deras föräldrar vilket inte var vanligt i min hemby. Grannar till oss blev intresserade och sände även de sina barn till byns skola.

De kamrater jag hade i skolan i NSWAS håller jag fortfarande kontakt med.

När Ahmad intervjuade Niveen var hon fast övertygad om att hon skulle flytta till byn med sin fästman. Det blev inte så av olika anledningar får jag veta när jag nu kontaktade henne. Niveen arbetar i dag som språklärare i hebreiska i Östra Jerusalem. Jag hoppas få träffa henne i höst när jag besöker Israel.

Catharina Hjortzberg-Nordlund

Vänföreningens styrelse vald vid årsmötet 23 april 2015:

Catharina Hjortzberg-Nordlund ordförande, omval
Birgitta Carlsson kassör, omval
Jan-Erik Billinger omval
Ben Edlund redaktör, omval
Peter Forslund omval
Peter Haas omval
Christina Hammarström nyval
Jenny Lindhe Johannesson omval
Ewa Lindman omval
Lars Gustafson och Didar Samaletdin berättar

Årsmötet samlade 20 tal deltagare och kvällen inleddes med mingel varefter några

tidigare styrelsemedlemmar Didar Samaletdin, Lars Gustafson, Carl Anders Ifvarsson och fortfarande aktiv i styrelsen Peter Haas gav sina glimtar av föreningens verksamhet under de 30 år som förflutit sedan föreningen bildades.

Fredsskolan har ett imponerande undervisningsprogram

Det är lätt att glömma hur framgångsrikt byns School for Peace (SfP, Fredskolan) arbetar med sin undervisning till blandade judiska och palestinska grupper, eftersom vi i medlemsbladet mest uppmärksammar byns grundskola, som vi också riktar det mesta av vårt stöd till. Därför vill jag här helt kort berätta om programverksamheten vid SfP, som inte bara sker i byn utan också vid flera av universiteten i Israel. En förutsättning för detta framgångsrika arbete är de välutbildade, akademiska lärarna i byn.

En just avslutad kurs i byn har vänt sig till grundskollärare från hela landet, där respektive grupp fått lära sig den andra gruppens litteratur med målet att ”humanisera” den andre och öppna en dialog i klassrummet om judisk-arabiska relationer.

En annan, ettårig kurs vänder sig till stadsplanerare, ingenjörer och arkitekter. Man möts en gång i månaden och kombinerar dialog, lärande och planerande av projekt mot bakgrund av den judisk-arabiska konflikten.

En tredje kurs utbildar ”facilitators” (handledare) som arbetar med grupper involverade i konflikter. Här deltar många av byns medlemmar, t ex rektorn för grundskolan men också lärare från de övriga tvåspråkiga skolorna inom organisationen Hand-in-hand.
Jag skulle kunna fylla hela sidan med utbudet av kurser men stannar här.

Imponerande, eller hur?

Också värt vårt

stöd!
Peter Haas

Tänk om alla våra medlemmar värvade ytterligare en vän, det gjorde Gregor Katz många gånger

Ja, tänk om alla gjorde som Gregor? Delade ut medlemsbrevet till grannar och vänner, berättade om byn i församlingar och föreningar. Då skulle vi vara så många fler som kunde sprida kunskapen om vår by.

Gregor, nyss avliden vid 92 års ålder, var en av de första medlemmarna i vår förening. Hans bakgrund som jude, invandrad från Tyskland på 1930-talet, och psykiater med arbetsområden som ungdomspsykiatri, familjeterapi och mobbning gjorde honom synnerligen lämplig att sitta i föreningens styrelse. Och det var bl a vårt gemensamma intresse för byn som förenade oss. Det var Gregor som värvade mig till föreningen. Och nu har Gregors barn bestämt att hans minne ska hedras genom att i stället för blommor ska vi stödja byn.

Peter Haas

Tack till våra medlemmar

För inkomna medlemsavgifter och gåvor per 8 juni. Jubileumsgåvan har nu samlat in över 40.000:- och vårt mål 50.000:- kommer nog att överskridas. Sedan mars har kollekt inkommit från Markaryds församling, Göteborgs kyrkl. Samfällighet, Tidaholms Pastorat, Huddinge Pastorat, Löftadalens Pastorat, Åsa, Borensbergs Pastorat, Falköpings Pastorat, Ockelbo församling, Burlövs församling, samt från Hageby kyrkl. Syförening i Motala.

Så här kan du stödja Fredens Oas

Alla bidrag till de olika verksamheterna i Fredens Oas är välkomna. Passa på att uppvakta vid högtidsdagar med ett bidrag. Den som uppvaktas får ett vackert gåvobrev av föreningen. Kontakta sekreteraren i god tid före aktuellt datum. Medlemsavgiften från 2014 i vänföreningen är 200 kronor per år. Ungdomar under 25 år betalar 25 kronor per år.

Plusgiro 491 75 58-1, bankgiro 383-3977

{{}}

Du kan alltid hitta mer information på byns hemsida www.wasns.org eller
på byns grupp på facebook.

Adressändring: Glöm inte anmäla din nya adress till oss!

Kontakt: ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlundcatharina.hjortzberg@telia.com, 070-5720940

titre documents joints


 • Medemsblad (PDF - 744.1 kb)

Also in this section


 • Nyhetsbrev - Juni 2017

  lördag 3-Juni-2017

  Den 28 april gästades Stockholms konserthus av stjärndirigenten Daniel Barenboim och hans Divanorkester, där israeler och palestinier spelar sida vid sida...


 • Nyhetsbrev - Mars 2017

  Monday 20 March 2017

  I Neve Shalom/Wahat al Salam är det vår och träd och buskar blommar...


 • Nyhetsbrev - Feb 2017

  måndag 20-Februari-2017

  I dessa oroliga tider kan vi glädjas med byn åt att man nu välkomnar tio nya familjer av de hundratals som ansökt att flytta till byns gemenskap. Byn växer...


 • Nyhetsbrev - December 2016

  fredag 30-December-2016 av Catharina Hjortzberg-Nordlund

  Download Link


 • Nyhetsbrev, Sept 2016

  tisdag 20-September-2016

  Download Link

0 | 5


facebook

PayPal

Printable version

print


Contact

mail.gif, 1 kB


Follow site activity RSS 2.0 | Site Map | SPIP | Creative Commons License
All original content licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Israel License.