Hemsida > Fredens Oas > Nyhetsbrev > Nyhetsbrev från svenska vänföreningen, maj 2016

Nyhetsbrev från svenska vänföreningen, maj 2016

måndag 6-Juni-2016, av Catharina Hjortzberg-Nordlund

Download:

Ordföranden har ordet

Blommande buskar och träd, fåglar av främmande slag som ger jublande konserter. Tuppar som varje tidig morgon tävlar om vem som kan gala högst och längst. Jag är tillbaka i byn.

AGM (annual general meeting) pågår i tre intensiva dagar med representanter för vänföreningarna och byns ledning för att diskutera framtiden. Jag stannar några extra dagar och har då tillfälle delta i en engelsk lektion i 3:je klass. De 19 barnen hälsar mig rart och lite blygt och senare deltar jag i skolans första egna helgdag ”Peace day”, då de ritar plakat, klär sig i färgglada T-shirts med text på ryggen ”Give peace a chance” och tillsammans vandrar elever, lärare, föräldrar och vännerna genom byn. En härlig syn att se: Ge freden en chans.

Varför stödja fredsbyn?

Elenora har engelsk lektion

Det är mycket i vår oroliga värld som pockar på uppmärksamhet när det gäller internationellt hjälparbete. Många människor lider nöd, på flera håll hotas människor till livet, flyktingströmmarna ökar dramatiskt genom Europa. Vad kan jag som bor i ett välmående land som Sverige göra? Inte så mycket säger säkert de flesta. Men faktum är att vår vänförening de senaste åren varje år skickat drygt 200.000 till Fredens Oas. Tack vare våra och övriga vänföreningars insatser både ekonomiskt och moraliskt kan vår fredsby fortsätta att existera och utvecklas. Att vår by kan fortsätta sitt fredsarbete trots den spända situationen i regionen och de israeliska myndigheternas inte alltid välvilliga behandling är värt mycket uppmuntran och borde leda till att våra medlemmar fortsätter att stödja byn som tidigare.

Med vårt medlemsblad vill vi visa att vår by gör viktiga insatser för fredsarbetet i Israel/Palestina, men de kämpar hela tiden med svåra problem och behöver vårt stöd. Vi försöker visa att de pengar vi sänder gör nytta i detta fredsarbete.

Vår viktigaste kommunikationskanal för att nå våra medlemmar är medlemsbladet och Facebook samt den svenska hemsidan, länkad från byns egen hemsida.

Önskar er alla en skön sommar!

Salam Shalom

Catharina Hjortzberg-Nordlund

Vi tackar de medlemmar som lämnade oss synpunkter på föreningens verksamhet. Vi hade också bra diskussioner på årsmötet i april, som gav styrelsen uppslag till vårt kommande arbete för föreningen. Hör gärna av er i fortsättningen. Era åsikter hjälper oss att ta bättre beslut.
Ett lagförslag har gått igenom Knesset som går ut på att alla israeliska skolbarn ska lära sig arabiska redan från första klass. De israeliska araberna kan överlag hebreiska och Knessetledamoten Oren Hazan, som drev igenom förslaget, hoppas att detta leder till en djupare förståelse och fungerar som en bro mellan folken. (notis i Judisk Krönika)
Vi kan bara applådera.

Annual General Meeting 2016 Några minnesanteckningar

Allmänt

Så har det på nytt varit en konferens i byn med representanter för 9 av de 15 vänföreningarna i världen och byns ledning. Vi diskuterade framtiden för skola, fredsskola och övriga verksamheter.

Just nu bor 57 familjer i byn, 230 familjer totalt. I en framtid kommer upp till 120 familjer att bo här.

Det är 20 år sedan byns grundare Bruno Hussar avled och 40 år sedan han inspirerade människor med olika religioner att komma till kullen vid klostret Latrun för att leva tillsammans i fred och försoning.

Primary school (grundskolan)

Skolans rektor, Carmella Ferber, delgav oss sina visioner för den fortsatta skolverksamheten. Hon ser fram mot ett renoverat skolbibliotek som möjliggjorts genom de engelska vännernas bidrag till byggnaden och amerikanska och svenska vännernas insamlingar till böcker och digital utrustning.

Förslag finns att starta ett forskningscenter vid skolan, där lärare och blivande lärare kan studera, forska, praktisera och observera.

Skolan är godkänd som en unik regional skola och barn från 15 olika städer och byar i grannskapet studerar där. Skolan får statliga bidrag, men det räcker inte för att hålla en binationell, tvåspråkig skola och Carmella underströk hur viktiga vännernas bidrag är.
Barnen kommer med mycket olika bakgrund och man försöker ta hand om dem på bästa sätt och hjälpa dem nå bästa resultat. Man samverkar med fem övriga skolor som har speciell inriktning liksom i NSWAS och siktar på en internationell högskola, en sådan som redan finns i Kfar HaYarok.

70 barn står på väntelistan till nästa skolår. Eventuellt startas en tredje förstaklass.
Heltid för en lärare är 36 timmar. 8 av 30 lärare betalas av staten. Vänföreningarnas bidrag behövs för att utöka antalet skolbyggnader, ett musikrum och ett laboratorium. Eftersom det finns minst 5 skolor i området som vår, med specialinriktning, fortsatte Carmella, måste vi konkurrera med de allra bästa lärarna. Inom två år behöver vi ytterligare en skolbyggnad.

Fråga: Är det många lärare som önskar komma hit? Sv: Det är inte alltid lätt att få bra lärare som är villiga att resa långt till arbetet.

Det är viktigt att vi får höra hur det går för barnen efteråt, när de lämnat skolan.

School for peace, SFP

Nava Sonnenschein, rektor:
Fredsskolan samlar olika grupper för att tala om konflikten. Man anordnar fortfarande möten, s k work shops, för judiska och palestinska ungdomar, men inriktar sig numera mest på att nå personer som kan påverka i samhället genom sin yrkesverksamhet.

Tar fram asymmetrin i maktrelationer

Har haft fler än 65.000 deltagare

Utbildat 1000 förändringsagenter som leder många fredsgrupper i Israel/Palestina
Universitetskurser

Samverkar med palestinsk partner

Publicerar inom kort en bok med intervjuer av tidigare elever som utexaminerats.
Har möjlighet att under 3 år få bidrag från EU för ett fredsprogram de vill arrangera tillsammans med palestinsk organisation i Palestina.

Andra generationen

De åtta som vi mötte en kväll talade mycket om hur starka de alltid känt sig efter att ha vuxit upp här och gått i byns skola, framför allt när de vistas på annan ort, studerar i andra skolor och ofta blir ifrågasatta eftersom de lever i en by med ”den andre”. En av dem berättade att när hennes professor på universitet uttalade sig kategoriskt kritiskt hon då bjöd honom och sina kamrater på kursen till sitt hem i byn för att själva se och tänka om. Professorn sade inget mer.

Det var inspirerande att lyssna på den andra generationen när de berättade för oss hur de ser på konflikten och hur de vill gå framåt. De ha inte fastnat i den politiska situationen då de har växt upp tillsammans och redan har tänkt ut att de kan fortsätta till nästa steg. Särskilt uppskattade jag känsligheten och tankfullheten när armétjänstgöringen berördes. Vi märkte hur mycket de bryr sig om varandra och ingen lämnas utanför.

När vännerna ville veta hur de resonerade om framtiden när de en gång ska ta över ledningen i byn, svarade sonen till en av de ledande i NSWAS: När våra föräldrar slutar, då tar vi vid. Punkt.

Catharina Hjortzberg-Nordlun

Den nya styrelsen

Vid vänföreningens årsmöte i april omvaldes

Catharina Hjortzberg-Nordlund, ordförande, catharina.hjortzberg@telia.com
Birgitta Carlsson, kassör, m.birgitta.carlsson@gmail.com
Jenny Lindhe Johannesson, sekreterare, jennylindhe72@gmail.com
Jan-Erik Billinger, ledamot
Peter Arnold Forslund, ledamot.

Vi är särskilt glada över att ha fått förstärkning till styrelsen i form av de nya ledamöterna
Ester Veibäck och
Willmar Sauter.
Ben Edlund är adjungerad som redigerare av vårt medlemsblad.

Det finns orsak i detta sammanhang att speciellt tacka Peter Haas som avgått efter drygt 20 år i styrelsen. Han kommer att finnas med i bakgrunden även i fortsättningen och följa vad som händer. Eva Lindman har avgått efter 7 år i styrelsen. Tack båda för fina insatser. |

TACK TILL MEDLEMMAR och FÖRSAMLINGAR

för bidrag som inkommit per 18 maj.

Sedan slutet mars har kollekt inkommit från Åslebyggdens församling, Hedesunda församling, Turinge Taxinge församling, Össeby församling, Fridlevstads församling och Norrtälje-Malsta församling.

Willmar Sauter

Villmar Sauter

Willmar Sauter kom första gången till Israel 1981 som forskare i teatervetenskap. Strax därefter blev han den första ordföranden för föreningen Judar för Israelisk-Palestisk Fred (JIPF). På 1990-talet besökte han Neve Shalom, helt privat, och med positiva minnen. Nu är det tid för att återknyta denna kontakt via vänskapsföreningen.

Det mesta av sin yrkesverksamma tid har Willmar Sauter tillbringat på Stockholms universitet, där han har forskat och undervisat om teater, teaterhistorien, teaterpubliken, teaterbyggnader – nyligen med en bok om Drottningholms slottsteater.

Ester Veibäck

Ester Veibäck

Första gången jag var i Israel var hösten 1999, under en period som i backspegeln kan beskrivas som lugnet före stormen. Att konflikten skulle blossa upp igen året därpå var inget jag hade kunnat ana då. Vi besökte bland annat Jerusalem och några städer på Västbanken, och det var oundvikligt att inte känna obehag inför sådant som jag inte var van vid att se i Sverige. Tungt beväpnade vakter, checkpoints, vägavspärrningar och militärer, vid sidan av det ”vanliga livet” som pågick.

Wahat al-Salaam/Neve Shalom kom jag att stifta bekantskap med för snart två år sedan, genom familjen Edlund. Jag imponeras av den målmedvetenhet och uthållighet som kännetecknar arbetet i byn och skolan, trots att stämningen i samhället runt omkring inte uppmuntrar till fred och likabehandling av människor. Detta arbete vill jag vara med och aktivt stödja.

Jag hoppas kunna bidra i styrelsen med nya perspektiv och med att nå ut till flera om byn och arbetet för fred.

Så här kan du stödja Fredens Oas


Alla bidrag till de olika verksamheterna i Fredens Oas är välkomna. Uppvakta vid högtidsdagar med ett bidrag. Den som uppvaktas får ett vackert gåvobrev av föreningen. Sänd in ditt bidrag till vårt plusgiro i god tid före aktuell dag och glöm inte ange mottagare och text som ska stå på diplomet samt när det ska sändas.

Medlemsavgiften i vänföreningen är 200:- per år. Ungdomar under 25 år betalar 25:-.
Plusgiro 491 75 58-1, bankgiro 383-3977

Glöm inte att betala medlemsavgiften för år 2016!

Du kan alltid hitta mer information på byns hemsida www.wasns.org eller
på byns grupp på facebook.

Adressändring: Glöm inte anmäla din nya adress till oss!

Kontakt: ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund, catharina.hjortzberg@telia.com, 070-5720940


Inom samma avdelning


 • Nyhetsbrev - Juni 2017

  lördag 3-Juni-2017

  Den 28 april gästades Stockholms konserthus av stjärndirigenten Daniel Barenboim och hans Divanorkester, där israeler och palestinier spelar sida vid sida...


 • Nyhetsbrev - Mars 2017

  Monday 20 March 2017

  I Neve Shalom/Wahat al Salam är det vår och träd och buskar blommar...


 • Nyhetsbrev - Feb 2017

  måndag 20-Februari-2017

  I dessa oroliga tider kan vi glädjas med byn åt att man nu välkomnar tio nya familjer av de hundratals som ansökt att flytta till byns gemenskap. Byn växer...


 • Nyhetsbrev - December 2016

  fredag 30-December-2016 av Catharina Hjortzberg-Nordlund

  Download Link


 • Nyhetsbrev, Sept 2016

  tisdag 20-September-2016

  Download Link

0 | 5

facebook

PayPal

Utskrifts-version

print


Contact

mail.gif, 1 kB


Uppföljning av sajtens aktivitet RSS 2.0 | Sajtkarta | SPIP | Creative Commons License
All original content licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Israel License.