Home > Fredens Oas > Nyhetsbrev > Nyhetsbrev, September 2015

Nyhetsbrev, September 2015

Tuesday 29 September 2015

Download (PDF):

Ordföranden har ordet

Efter att ha njutit av den svenska sommaren, med ömsom sol ömsom regn, känns det bra att samlas i styrelsen igen och planera för höstens verksamhet i vänföreningen. Vi hoppas kunna anordna ett fredsseminarium I november, närmare sagt den 21 november, men har ännu inte fått så många positiva svar från dem vi kontaktat. Vår förening fyller ju 30 år, precis som skolan i Neve Shalom/Wahat al-Salam. Det har sin förklaring i att den ena grundaren av skolan i byn Ety är gift med en svensk, Kent Edlund, som gärna ville sprida byns budskap i Sverige och på den vägen är det nu.

Vi hoppas att de ska kunna delta i november.

Notera gärna lördagen den 21 november i era almanackor, 13-16 i Immanuelskyrkan i Stockholm. Vi återkommer i medlemsbladet i oktober med närmare information om detta jubileum.

I september startar det nya skolåret i byns grundskola med två förstaårsklasser och därmed kommer skolans elevantal att fördubblas över de närmaste fem åren. Skolans rektor, Carmella Ferber, säger att det alltid är sorgligt när 6-årseleverna avslutar sin skoltid i byn, men gläds samtidigt åt de värderingar de för med sig ut i livet , värderingar de lärt sig i byns skola; att respektera den andre.

Det är fortfarande ovanligt att se judisk och arabisk ungdom studera, leka och leva tillsammans.

Vår vänförenings jubileumsgåva till skolans upprustning av skolbiblioteket växer stadigt. Vi tackar varmt de av våra medlemmar som generöst bidrar till att denna gåva kommer att uppgå till ca 60.000:-. Nyligen sände vi skr70.000:- till den ordinarie skolverksamheten, mycket tack vare generösa kollekter från olika församlingar i Sverige.

Elever i grundskolan

Flera medlemmar har under sommaren kontaktat föreningen för att gratulera vänner på högtidsdagar. Sätt in det belopp ni önskar skänka på plusgirot och meddela där mottagare och datum samt den text ni önskar sätta på diplomet till mottagaren.
Hör av er, ge mig respons på vår verksamhet, är det t ex något ni saknar i medlemsbladen? I oktober reser en grupp ner till byn och det berättar jag om i ett senare blad.

Catharina Hjortzberg-Nordlund

Grundskolan i Neve Shalom/Wahat al-Salam fyller 30 år

Israels första judisk-arabiska skola har överlevt med- och motgång.

För 3 decennier sedan startade byns skola och har sedan dess lärt barn i byn att växa och bli vuxna med en nationell och mänsklig identitet, innebärande förståelse för den andre.

I byn har man nyligen firat skolans 30-åriga existens. Alla var med och firade, barn och föräldrar samlades på skolans gård och mindes den gemensamma kraftansträngningen den gången, när man startade en skola, den första i sitt slag, som både var tvånationell och tvåspråkig. Naturligtvis uppmärksammades de två initiativtagarna; araben Abbed, som tyvärr avled för några år sedan och judinnan Ety, som var de första lärarna som satte arabiska och judiska barn i samma klassrum.

Bruno, Abbed och Ety med eleverna Under skolans första år

Den gången hade man inte schema, läroplan eller tillstånd, bara dessa två modiga lärare och byinvånarna, som ville starta detta lite äventyrliga projekt. De trodde fast på att genom att vara goda grannar, tala de två språken jämlikt och inte vara rädda för att ta upp några problem som uppstod så skulle allt lösa sig. De tog problemen vartefter de kom.

Tidningen HaMishmar rapporterade för trettio år sedan att den första arabisk-judiska skolan i världen skulle starta på mark som skänkts av klostret Latrun.

I dag rymmer skolan 200 elever från daghem till 6:e klass i en byggnad som ligger i hjärtat av byn. Under skoldagen är huvudvägen avstängd i bägge riktningarna för säkerhets skull, så att barnen kan röra sig fritt. Ingen tycker det är konstigt att man stänger av vägen för trafik 8 timmar varje dag, det visar bara hur högt man prioriterar skolan framför annat i byn.

De flesta barnen kommer numera från andra byar och städer som Abu Gosh, ein Rafa, Beit Nekofa, Jerusalem, Karlmel mfl mfl. Transporten med bussar innebär kostnader för familjerna och logistik som ibland innebär en utmaning.

Tyvärr kan man inte välja skola i Israel som vi kan i Sverige utan att få extra kostnader för familjerna.

Tre decennier av pedagogisk erfarenhet. Man summerar tydligt den arabisk-judiska konflikten i den fotoutställning man nu gjort i skolan. Man förstår att allt som händer utanför byn alltid sveper in över bergstoppen och påverkar eleverna i skolan. Ingenting passerar dem obemärkt. När t ex arméplanen hörs på väg till Gaza.

Besökare på utställningen
Ety och Anwar två f.d. rektorer på utställningen

Byn har genomlevt två intifador, Oslo-överenskommelsen, visit av presidentfrun Clinton, en föreställning av Pink Floyd’s Roger Waters, attacker av olika slag, dvs. med- och motgång.

Det har funnits tider när myndigheterna har erkänt och stött oss och tider när Utbildningsministeriet med minister Limor Livnat tvingade på oss en rektor som egentligen inte var intresserad av fredsarbetet och inte heller gav oss några pengar avslutar Samah Salaime, som bor i Neve Shalom/Wahat al-Salam.

Catharina Hjortzberg-Nordlund

Lästips:
MELLAN KRIG OCH FRED I ISRAEL/PALESTINA
Studentlitteratur
Karin Aggestam
Anders Persson
Lisa Strömbom

Boken tar upp de största hindren för att skapa varaktig fred mellan israeler och palestinier. I slutet av boken nämns Neve Shalom/Wahat al-Salam som ett gott exempel på verksamhet som lägger grunden för fredsarbete genom möten, samtal och förbättrade relationer mellan de båda folken.

SKOLANS FEMTEKLASSARE UTFÖRDE ”ÅRETS GODA GÄRNING”

Förra årets upprustning av omgivningen runt skolan i byn, när skolbarnen i Neve Shalom/Wahat al-Salam planterade blommor och andra växter inspirerade till årets insats i förskolan i Ramla. Shada, som bor i NSWAS, arbetar i förskolan, där man ansvarar för 8 barn med autism , hade föreslagit att göra en liknande upprustning där och med detta visa skolbarnen i byn att varje människa kan göra något gott för någon annan.

Med liv och lust tog sig skolbarnen an uppgiften tillsammans med sina lärare. Efter att ha städat upp utanför förskolan byttes sanden i sandlådorna ut. Man målade husväggen och satte upp mosaik som eleverna gjort tidigare. Fågelholkar som gjorts av återvinningsmaterial placerades ut runt förskolan.

Det var en fröjd att se hur de energiskt utförde sitt arbete och höjdpunkten på dagen blev sedan när de små förskolebarnen kom ut och deltog i arbetet. Projektet blev mycket lyckat och visade våra femteklassare hur fint resultatet blir när man kan samarbeta och hur mycket deras insats betyder för barnen och lärarna i förskolan i Ramla.

Catharina Hjortzberg-Nordlund

Tack till våra medlemmar

för inkomna medlemsavgifter och ett varmt välkommen till våra nytillkomna medlemmar. Vi behöver bli flera!

Sedan mitten av juni har kollekt inkommit från Västerås pastorat, Övertorneå församling, Vadstena pastorat, Uppåkra församling, Lunds pastorat, Ströveltorps församling och Älvsby församling. Varmt tack!

Så här kan du stödja Fredens Oas

Alla bidrag till de olika verksamheterna i Fredens Oas är välkomna. Uppvakta vid högtidsdagar med ett bidrag. Den som uppvaktas får ett vackert gåvobrev av föreningen. Sänd in ditt bidrag till vårt plusgiro i god tid före aktuell dag och glöm inte ange mottagare och text som ska stå på diplomet samt när det ska sändas.

Medlemsavgiften i vänföreningen är 200:- per år. Ungdomar under 25 år betalar 25:-.
Plusgiro 491 75 58-1, bankgiro 383-3977

Obs, denna gång bifogar vi ej en plusgirotalong men uppmanar alla som ännu inte betalt medlemsavgift att göra så!

Du kan alltid hitta mer information på byns hemsida www.wasns.org eller
på byns grupp på facebook.

Adressändring: Glöm inte anmäla din nya adress till oss!

Kontakt: ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund, catharina.hjortzberg@telia.com, 070-5720940


Also in this section


 • Nyhetsbrev - Juni 2017

  lördag 3-Juni-2017

  Den 28 april gästades Stockholms konserthus av stjärndirigenten Daniel Barenboim och hans Divanorkester, där israeler och palestinier spelar sida vid sida...


 • Nyhetsbrev - Mars 2017

  Monday 20 March 2017

  I Neve Shalom/Wahat al Salam är det vår och träd och buskar blommar...


 • Nyhetsbrev - Feb 2017

  måndag 20-Februari-2017

  I dessa oroliga tider kan vi glädjas med byn åt att man nu välkomnar tio nya familjer av de hundratals som ansökt att flytta till byns gemenskap. Byn växer...


 • Nyhetsbrev - December 2016

  fredag 30-December-2016 av Catharina Hjortzberg-Nordlund

  Download Link


 • Nyhetsbrev, Sept 2016

  tisdag 20-September-2016

  Download Link

0 | 5

facebook

PayPal

Printable version

print


Contact

mail.gif, 1 kB


Follow site activity RSS 2.0 | Site Map | SPIP | Creative Commons License
All original content licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Israel License.